Prima Conferinta de Psihoterapie Experientiala

Prima Conferinta de Psihoterapie Experientiala

 

 

Prima Conferinţă Naţională de Psihoterapie Experienţială şi Hipnoterapie
BraÅŸov, 30-31 mai 2015

AsociaÅ£ia de Psihoterapie ExperienÅ£ială ÅŸi Hipnoterapie (APEH), în colaborare cu Universitatea
Transilvania din Braşov (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei), sub egida Colegiului
Psihologilor din România, organizează Prima Conferinţă NaÅ£ională de Psihoterapie
Experienţială şi Hipnoterapie pe tema: Dezvoltare, cuplu, sexualitate.

 

Fundatia Pretuieste Clipa a avut onoarea de a fi partener la acest eveniment, iar Presedintele fundatiei Georgeta Nenciu, a sustinut o dezbatere in cadrul acestuia. 

Evenimentul È™tiinÈ›ific va avea loc în perioada 30-31 mai 2015, în Aula Magna a universității
braÈ™ovene, iar programul include atât susÈ›ineri de lucrări, postere È™i prezentarea unei platforme
de terapie online ATLAS Help, cât È™i workshop-uri È™i prezentări de cărÅ£i, din sfera temei
dezbătute. La conferinÈ›a naÈ›ională se vor reuni atât specialiÅŸti consacraÅ£i, cât ÅŸi colegi aflaÅ£i la
început de carieră, studenÅ£i, cadre didactice ÅŸi personalităţi marcante. Manifestarea È™tiinÈ›ifică se
desfășoară pe trei secțiuni, anume: Psihoterapie; Psihologie clinică și Studenți - atelier de lucru.
Un moment mult aÈ™teptat (sîmbătă, ora 13.00) va fi marcat de conf. univ. dr. Vasile (Bebe)
Mihăescu, membru al comitetului științific, prin valențele oferite de prezentarea cărților sale
publicate la Editura Polirom: „A face dragoste aproape perfect" È™i „Corp, sexualitate È™i
psihoterapie", din 2014 È™i cea de a treia, apărută în aprilie 2015 È™i care se găseÈ™te deja în
librării: „Cuplul conjugal ori la bal, ori la spital".
În urma înscrierii la conferinţă se acordă diplomă de participare ÅŸi credite conform normelor
Colegiului Psihologilor din România. ParticipanÈ›ii la conferință care prezintă lucrare/ poster pot
opta pentru publicarea în volumul conferinÈ›ei sau într-o revistă indexată în baze de date
internaționale.
Studenţii au acces liber pe bază de legitimaţie/carnet de student.
Detalii cu privire la Conferinţa Naţională de Psihoterapie Experienţială şi Hipnoterapie ediţia I
Braşov, găsiţi pe site-ul www.apeh.ro/index.php