CONCURSUL NATIONAL DE CREATIE PLASTICA, Editia a II-a

CONCURSUL NATIONAL DE CREATIE PLASTICA, Editia a II-a

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE


CONCURS NAÅ¢IONAL DE CREAÈšIE PLASTICÄ‚
„ARTA - ÎNTRE TALENT ȘI DÄ‚RUIRE"
EDIÈšIA a II-a
BUCUREȘTI 2016

 

 

 

MOTTO: ,,Arta nu este un meşteșug, este transmiterea sentimentului pe care artistul l-a simțit''
Lev Tolstoi

 

 

 

FundaÈ›ia PreÈ›uieste Clipa are plăcerea de a vă invita să participaÈ›i la Concursul NaÈ›ional de CreaÈ›ie Plastică ,,ARTA - ÎNTRE TALENT ȘI DÄ‚RUIRE", EdiÈ›ia a II-a, BUCUREȘTI. 

Cu acest gând ne propunem să stimulăm sensibilitatea È™i creativitatea elevilor È™i să le oferim un spaÈ›iu propice pentru a le fi recunoscut talentul.

OBIECTIVUL GENERAL: CunoaÈ™terea, stimularea È™i afirmarea potenÈ›ialului artistic al copiilor din învățământul primar, gimnazial, liceal.

TEMATICA: SÄ‚RBATOAREA PASCALÄ‚ în toate aspectele ei, obiceiuri, tradiÈ›ii È™i SfinÈ›i din sfera acestei sărbători, inclusiv Sărbătoarea Floriilor, Invierea Domnului, Patimile Mântuitorului, peisaje de primăvară, încondeierea ouălelor È™i alte activități specifice acestei perioade.

GRUP ÈšINTÄ‚
Concursul face parte din categoria activităţilor extraÅŸcolare ÅŸi este deschis participării tuturor elevilor din ciclurile de învățământ sau cluburi de artă:
1. primar
2. gimnazial
3. liceal

SECÈšIUNI

1. CREAȚIE PLASTICĂ - PICTURĂ (tempera, ulei, acuarelă, guașe)
Suport de lucru: bloc de desen (recomandat să se lucreze pe carton/hârtie peste 210 g pentru un suport rezistent cât È™i înrămare în passe-partout) sau canvas. Toate lucrările trebuie să dispună de sistem de prindere.
Dimensiune: format A4 - A3 (între 21x29cm È™i 29x42cm)

2. ICOANE PE STICLÄ‚ STIL TRADIÈšIONAL ROMÂNESC - tempera sau acrilic
Se vor descalifica lucrările care nu respectă această încadrare.
Membrii juriului vor È›ine cont de următoarele patru principii (criterii de evaluare): încadrarea în tematică, ermeneutică liturgică, acurateÈ›e în folosirea culorilor, tehnică de execuÈ›ie.
Toate lucrările trebuie să dispună de sistem de prindere.
Tematica (exemple posibile): Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Intrarea Domnului în Ierusalim, Duminica Floriilor, Învierea Domnului Iisus Hristos, SfinÈ›ii Mari ÎmpăraÈ›i Constantin È™i Elena
Dimensiune: format A4- A3 (între 21x29cm È™i 29x42cm)

3. ICOANE PE LEMN - tempera sau acrilic
Membrii juriului vor È›ine cont de următoarele patru principii (criterii de evaluare): încadrarea în tematică, ermeneutică liturgică, acurateÈ›e în folosirea culorilor, tehnică de execuÈ›ie.
Toate lucrările trebuie să dispună de sistem de prindere.
Dimensiune: dimensiune la alegere, maxim format A4.

Fiecare elev poate participa la mai multe secțiuni, dar nu mai mult de 5 lucrări/elev.
Este obligatoriu ca fiecare lucrare să aibă în partea din dreapta jos, pe verso, o etichetă pe care se va specifica: numele È™i prenumele elevului, titlul lucrării, clasa, È™coala, localitatea, judeÈ›ul de proveniență È™i numele cadrului didactic coordonator.

CALENDARUL CONCURSULUI

Perioada de înscriere: 15 februarie - 04 aprile 2016
Primirea lucrărilor: 01 martie - 08 aprilie 2016
Jurizarea se va efectua în intervalul: 10-13 aprilie 2016
Vernisajul concursului È™i decernarea premiilor va avea loc după data de 13 aprilie, în funcÈ›ie de disponibilitatea spaÈ›iului la o locatie ce va fi anunÈ›ată ulterior pe pagina noastră de facebook, dar È™i prin email.

După jurizarea lucrărilor, profesorii coordonatori ai căror copii vor obÈ›ine premii, vor fi informaÈ›i pentru a fi prezenÈ›i, împreună cu elevii participanti, la festivitatea de premiere. Pentru un schimb de experiență È™i pentru a vedea toate lucrările înscrise în concurs recomandăm domnilor profesori coordonatori să vină cu elevii la vernisajul concursului care va avea loc în aceeaÈ™i zi cu festivitatea de premiere.

 

 

MODALITATE DE ÎNSCRIERE

Elevii se vor înscrie până pe data de 04 aprilie 2016 pe baza fiÈ™ei de înscriere (anexa), completată È™i trimisă la adresa de e-mail: concursarta@yahoo.com. Sunt consideraÈ›i înscriÈ™i în concurs participanÈ›ii care se regăsesc până în data limită de 04 aprilie în baza de date întocmită după primirea fiÈ™elor de înscriere. Nu se percepe taxă de înscriere sau de participare la concurs.
Expedierea lucrărilor se va face în perioada 01 martie - 08 aprilie 2016 (data poÈ™tei), coletul va conÈ›ine lucrarea/lucrările elevului/elevilor împreună cu fiÈ™a de înscriere completată corect cât È™i un plic autoadresat È™i timbrat necesar expedierii diplomelor (pentru cei care nu vor putea fi prezenÈ›i la festivitatea de premiere).
Coletele vor fi expediate la următoarea adresă: CasuÈ›a PoÈ™tală CP 428, Oficiul PoÈ™tal Chitila, Jud. Ilfov (in atentia D-rei Popa Elena - pentru Concurs Arta - Între Talent È™i Dăruire) sau prin curier la adresa FundaÈ›iei PreÈ›uieÈ™te Clipa: Șos. Banatului nr. 52, OraÈ™ Chitila, Jud. Ilfov, Persoana de contact: D-na Nenciu Georgeta, Tel. 0723.257.642. ParticipanÈ›ii cu domiciliul în BucureÈ™ti vor putea aduce personal lucrările în zona PiaÈ›a Romană la o dată stabilită anterior telefonic.

Persoană de contact:
Responsabil proiect:
Elena Adriana Popa - artist iconar
Tel: 0746.513.222

PREMII
Se vor acorda premiile I, II È™i III È™i premii speciale pentru fiecare secÈ›iune È™i grupe de vârste. Nu se vor trimite diplome online. Premiile È™i diplomele vor fi înmânate la festivitatea de premiere. Se acordă diplome de participare tuturor elevilor. Premiile vor fi oferite cu spijinul sponsorilor. Lucrările din cadrul secÈ›iunilor vor fi publicate în toate materialele media de promovare a evenimentului, cât È™i în catalogul ediÈ›iei ce va putea fi cumpărat în ziua vernisajului sau trimis prin poÈ™tă alături de diplomele elevilor, cu specificaÈ›ia anterioară a acestui fapt în fiÈ™a de înscriere. Costul catalogului este de 10 lei.

Lucrările vor putea fi returnate în ziua vernisajului pentru cei prezenÈ›i È™i ulterior prin poÈ™tă - participanÈ›ii suportând eventualele taxe poÈ™tale.
Vă rugăm să specificaÈ›i în fiÈ™a de înscriere dacă doriÈ›i sau NU returnarea lucrărilor.

CRITERII DE EVALUARE / JURIZARE
• Vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului.
• Se va urmări exclusiv munca elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei alese.
• Se va urmări gradul de originalitate ÅŸi imaginaÅ£ie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată.
• Se va urmări transpunerea cât mai fidelă a sărbătorilor, obiceiurilor ÅŸi tradiÅ£iilor româneÅŸti în viziunea proprie fiecărui participant.
• Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă, gradul de complexitate È™i combinare a culorilor È™i materialelor.
• Se va urmări stimularea creativităţii elevilor
De reÈ›inut: Pentru icoane, membrii juriului vor È›ine cont de următoarele patru principii (criterii de evaluare): încadrarea în tematică, ermeneutică liturgică, acurateÈ›e în folosirea culorilor, tehnică de execuÈ›ie.
Nu se admit contestaţii.
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS NATIONAL DE CREAÅ¢IE PLASTICÄ‚
,,ARTA - Între talent È™i dăruire"
EDIÈšIA a II-a
BUCUREÅžTI
2016

 

 

NUMELE ÅžI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMÄ‚TOR :
.................................................................................................................................................
ÅžCOALA:................................................................................................................................
CLASA:................... SECÈšIUNEA:........................................................................................
LOCALITATE: .......................................................................................................................
JUDEÈš : ...................................................................................................................................
TELEFON: ...............................................................................................................................
E-MAIL: ...................................................................................................................................

Nr.
crt. Numele ÅŸi prenumele elevului Clasa SECÅ¢IUNEA TITLUL LUCRÄ‚RII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

⃞ Doresc sa primesc lucrarile
⃞ Nu doresc sa primesc lucrarile
⃞ Doresc catalogul concursului - nr. exemplare ............