CONCURSUL NAÅ¢IONAL DE CREAÈšIE PLASTICÄ‚, Editia a III-a

CONCURSUL NAÅ¢IONAL DE CREAÈšIE PLASTICÄ‚, Editia a III-a

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI

Fundația Prețuieste Clipa are plăcerea de a vă invita să participați la Concursul Național de Creație Plastică:

           ,,ARTA - ÎNTRE TALENT ȘI DÄ‚RUIRE"

                            EdiÈ›ia a III-a

             1 octombrie - 6 decembrie 2016

 

MOTTO: ,,Arta nu este un meşteșug, este transmiterea sentimentului pe care artistul l-a simțit''

                                                             Lev Tolstoi


Cu acest gând ne propunem să stimulăm sensibilitatea È™i creativitatea elevilor È™i să le oferim un spaÈ›iu propice pentru a le fi recunoscut talentul. 

OBIECTIVUL GENERAL: CunoaÈ™terea, stimularea È™i afirmarea potenÈ›ialului artistic al copiilor din învățământul primar, gimnazial, liceal.

TEMATICA: Iarna în toate aspectele ei, obiceiuri, tradiÈ›ii È™i SfinÈ›i din sfera acestei sărbători, peisajele iernii, activități specifice, SfinÅ£i È™i sărbatori din apropierea Crăciunului È™i a Anului Nou.

GRUP ÈšINTÄ‚

Concursul face parte din categoria activităţilor extraÅŸcolare ÅŸi este deschis participării tuturor elevilor din ciclurile de învățământ sau cluburi de artă: (1) primar, (2) gimnazial, (3) liceal.

SECÈšIUNI:

1. CREAȚIE PLASTICĂ - PICTURĂ (tempera, ulei, acuarelă, guașe)

Suport de lucru: bloc de desen (recomandat să se lucreze pe carton/hârtie peste 210 g pentru un suport rezistent sau canvas. Pentru lucrarile realizate pe suport canvas este obligatoriu sa fie prevazute cu sistem de prindere rezistent (agatatoare) pentru expunerea pe panouri.

Dimensiune: format  A4 - A3 (între 21x29cm È™i 29x42cm)

Lucrarile realizate pe suport de carton/hartie nu se returneaza. Lucrarile realizate pe canvas vor putea fi ridicate dupa finalizarea vernisajului.

2. ICOANE PE STICLÄ‚ STIL TRADIÈšIONAL ROMÂNESC - tempera sau acrilic

Se vor descalifica lucrările care nu respectă această încadrare.

Membrii juriului vor È›ine cont de următoarele patru principii (criterii de evaluare): încadrarea în tematică, ermeneutică liturgică, acurateÈ›e în folosirea culorilor, tehnică de execuÈ›ie.

Toate lucrările trebuie sa fie inramate si să dispună de sistem de prindere rezistent.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a descalifica lucrarile care nu corespund cerintelor tematice, cat si organizatorice.

Tematica (exemple posibile): Sfânta Cuv. Parascheva, Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil, Sf. Ier. Ioan Gura de Aur, Sf. Ier. Nicolae, Nasterea Domnului, etc.

Dimensiune: format  A4 - A3 (între 21x29cm È™i 29x42cm)

Icoanele pe sticla vor putea fi returnate în ziua vernisajului pentru cei prezenÈ›i È™i ulterior prin poÈ™tă - participanÈ›ii suportând eventualele taxe poÈ™tale.

(!) Fiecare elev poate participa la mai multe secțiuni, dar nu mai mult de 3 lucrări/elev.

(!) Este obligatoriu ca fiecare lucrare să aibă în partea din dreapta jos, pe verso, o etichetă pe care se va specifica: numele È™i prenumele elevului, titlul lucrării, clasa, È™coala, localitatea, judeÈ›ul de proveniență È™i numele cadrului didactic coordonator.

CALENDARUL CONCURSULUI

Perioada de înscriere:  01 octombrie - 24 noiembrie 2016

Primirea lucrărilor: 01 noiembrie -  24 noiembrie 2016 (data postei)

Panotarea si Jurizarea se va efectua în intervalul: 01 - 04 decembrie 2016

Vernisajul concursului È™i decernarea premiilor va avea loc în data de 06 decembrie, în funcÈ›ie de disponibilitatea spaÈ›iului la o locatie ce va fi anunÈ›ată ulterior pe pagina noastră de facebook, dar È™i prin email.

După jurizarea lucrărilor, profesorii coordonatori ai căror copii vor obÈ›ine premii, vor fi informaÈ›i pentru a fi prezenÈ›i, împreună cu elevii participanti, la festivitatea de premiere. Pentru un schimb de experiență È™i pentru a vedea toate lucrările înscrise în concurs recomandăm domnilor profesori coordonatori să vină cu elevii la vernisajul concursului care va avea loc în aceeaÈ™i zi cu festivitatea de premiere.

MODALITATE DE ÎNSCRIERE

Elevii se vor înscrie până pe data de 24 noiembrie 2016 pe baza fiÈ™ei de înscriere (anexa), completată È™i trimisă la adresa de e-mail: concursarta@yahoo.com. Sunt consideraÈ›i înscriÈ™i în concurs participanÈ›ii care se regăsesc până în data limită de 24 noiembrie în baza de date întocmită după primirea fiÈ™elor de înscriere.

(!) Nu se percepe taxă de înscriere sau de participare la concurs.

Expedierea lucrărilor se va face în perioada 01-24 noiembrie 2016 (data poÈ™tei), coletul va conÈ›ine lucrarea/lucrările elevului/elevilor împreună cu fiÈ™a de înscriere completată corect cât È™i un plic autoadresat È™i timbrat (4 lei) necesar expedierii diplomelor (pentru cei care nu vor putea fi prezenÈ›i la festivitatea de premiere). Nu se admit inscrieri peste termenul stabilit.

Coletele vor fi expediate la următoarea adresă: CasuÈ›a PoÈ™tală CP 428, Oficiul PoÈ™tal Chitila, Jud. Ilfov (in atentia D-rei Popa Elena - pentru Concurs Arta - Între  Talent È™i Dăruire) sau prin curier la adresa FundaÈ›iei PreÈ›uieÈ™te Clipa: Șos. Banatului nr. 52, OraÈ™ Chitila, Jud. Ilfov, Persoana de contact: D-na Nenciu Georgeta, Tel.: 0723.257.642. ParticipanÈ›ii cu domiciliul în BucureÈ™ti vor putea aduce personal lucrarile la sediul fundatiei: Șos. Banatului nr. 52, OraÈ™ Chitila, Jud. Ilfov

PERSOANE DE CONTACT

Responsabil proiect: D-ra Elena Adriana Popa - artist iconar (Tel: 0746.513.222)

Presedinte Fundatie: D-na Nenciu Georgeta (Tel.: 0723.257.642)

PREMII

Se vor acorda premiile I, II È™i III È™i premii speciale pentru fiecare secÈ›iune È™i grupe de vârste. Nu se vor trimite diplome online. Premiile È™i diplomele vor fi înmânate la festivitatea de premiere. Se acordă diplome de participare tuturor elevilor. Cadrele didactice coordonatoare vor primi diploma de participare la concurs.

Premiile vor fi oferite cu spijinul sponsorilor. Lucrările din cadrul secÈ›iunilor vor fi  publicate în toate materialele de promovare a evenimentului, cât È™i în catalogul ediÈ›iei ce va putea fi cumpărat în ziua vernisajului sau trimis prin poÈ™tă alături de diplomele elevilor, cu specificaÈ›ia anterioară a acestui fapt în fiÈ™a de înscriere. Costul catalogului este de 10 lei (banii vor fi trimisi in plicul autoadresat impreuna cu lucrarile elevilor).

Icoanele pe sticla vor putea fi returnate în ziua vernisajului pentru cei prezenÈ›i È™i ulterior prin poÈ™tă - participanÈ›ii suportând eventualele taxe poÈ™tale.

(!) Vă rugăm să specificaÈ›i în fiÈ™a de înscriere dacă doriÈ›i sau NU returnarea lucrărilor.

CRITERII DE EVALUARE / JURIZARE

* Vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului.
* Se va urmări exclusiv munca elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei alese.
* Se va urmări gradul de originalitate ÅŸi imaginaÅ£ie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată.
* Se va urmări transpunerea cât mai fidelă a sărbătorilor, obiceiurilor ÅŸi tradiÅ£iilor româneÅŸti în viziunea proprie fiecărui participant.
* Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă, gradul de complexitate și combinare a culorilor și materialelor.
* Se va urmări stimularea creativităţii elevilor

Juriul concursului este constituit din artisti plastici apartinand UAP, inspectori de specialitate si profesori desemnati de catre organizator.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a emite comunicate de presa catre publicatiile mass-media locale si de specialitate cu privire la organizarea, derularea concursului, participantii premiati cat si lucrarile acestora.

(!) Nu se admit contestaţii.

Respectarea prezentului regulament de organizare si desfasurare a concursului este obligatorie pentru toti factorii implicati. Prin inscrierea in concurs profesorii, elevii cat si parintii, accepta conditiile inscrise anterior in acest regulament.

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

CONCURS NATIONAL DE CREAÅ¢IE PLASTICÄ‚

,,ARTA - Între talent È™i dăruire"

EDIÈšIA a III-a

BUCUREÅžTI

2016

 

NUMELE ÅžI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMÄ‚TOR :

 ............................................................................................................................................ 

ÅžCOALA:................................................................................................................................

CLASA:................... SECÈšIUNEA:............................................................................................

LOCALITATE: ........................................................................................................................

JUDEÈš : ................................................................................................................................

TELEFON: .............................................................................................................................

E-MAIL: ................................................................................................................................

 

Nr.

crt.

Numele ÅŸi prenumele elevului

Clasa

SECÅ¢IUNEA

 TITLUL LUCRÄ‚RII

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

⃞ Doresc sa primesc lucrarile

⃞ Nu doresc sa primesc lucrarile

⃞ Doresc catalogul concursului - nr. exemplare ............