Concurs de Creatie Plastica-"Arta- Intre talent si daruire", editia a IV-a, ianuarie- mai 2018

Concurs de Creatie Plastica-

 

CONCURSUL NAÅ¢IONAL DE CREAÈšIE PLASTICÄ‚

„ARTA - ÎNTRE TALENT ȘI DÄ‚RUIRE"

EdiÈ›ia a IV-a 

IANUARIE - MAI 2018 

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

PROIECTUL ESTE AVIZAT ÎN CAER 2018

 

OBIECTIVUL GENERAL: CunoaÈ™terea, stimularea È™i afirmarea potenÈ›ialului artistic al copiilor din învățământul primar, gimnazial, liceal.

TEMATICA: „România - 2018 Centenarul Marii Uniri".

Lucrările din sectiunea ,,Creatie Plastica" vor surprinde peisaje, momente istorice, tradiÈ›ii, obiceiuri ale țării noastre, Romania - atunci si acum, iar in cadrul sectiunii ,,Icoane pe sticla" tematica va fi la alegere din iconografia tradiÈ›ională românească.

 GRUP ÈšINTÄ‚

Concursul face parte din categoria activităţilor extraÅŸcolare ÅŸi este deschis participării tuturor elevilor din ciclurile de învățământ sau cluburi de artă:

1.  primar

2.  gimnazial

3.  liceal

 

SECÈšIUNI:

1. CREAȚIE PLASTICĂ - PICTURĂ (tempera, ulei, acrilic, acuarelă, guașe)

Suport de lucru: bloc de desen (recomandat să se lucreze pe carton/hârtie peste 200 g pentru un suport rezistent sau canvas). Pentru lucrarile realizate pe suport canvas este obligatoriu sa fie prevazute cu sistem de prindere rezistent (agatatoare) pentru expunerea pe panouri.

Dimensiune: format  A4 - A3 (între 21x29cm È™i 29x42cm)

Lucrările realizate pe suport de carton/hârtie nu se returnează. Lucrările realizate pe canvas vor putea fi ridicate după finalizarea vernisajului.

 

2. ICOANE PE STICLÄ‚ STIL TRADIÈšIONAL ROMÂNESC - tempera, acrilic, ulei

Se vor descalifica lucrările care nu respectă această încadrare.

Membrii juriului vor È›ine cont de următoarele patru principii (criterii de evaluare): încadrarea în tematică, ermeneutică liturgică, acurateÈ›e în folosirea culorilor, tehnică de execuÈ›ie.

Toate lucrările trebuie sa fie inramate si să dispună de sistem de prindere rezistent.

Organizatorii îÈ™i rezervă dreptul de a descalifica lucrările care nu corespund cerinÈ›elor tematice, cât È™i organizatorice.

TEMATICA va fi la alegere din iconografia tradiÈ›ională românească.

Dimensiune: format  A4 - A3 (între 21x29cm È™i 29x42cm)

Icoanele pe sticlă vor putea fi returnate în ziua vernisajului pentru cei prezenÈ›i È™i ulterior prin poÈ™tă - participanÈ›ii suportând eventualele taxe poÈ™tale.

Fiecare elev poate participa la ambele secțiuni, dar nu mai mult de 3 lucrări/elev.

Un cadru didactic îndrumător poate înscrie gratuit în concurs un numar de 10 elevi, de aceea recomandam o selectie a lucrarilor la nivel local, realizata de cadrul didactic indrumator.

Este obligatoriu ca fiecare lucrare să aibă în partea din dreapta jos, pe verso, o etichetă pe care se va specifica: numele È™i prenumele elevului, titlul lucrării, clasa, È™coala, localitatea, judeÈ›ul de proveniență È™i numele cadrului didactic coordonator.

 

CALENDARUL CONCURSULUI

Perioada de înscriere:  15 ianuarie - 30 aprilie 2018

Primirea lucrărilor: 1 februarie -  30 aprilie 2018 (data postei)

Panotarea si Jurizarea se va efectua în intervalul: 1-25 mai 2018

Vernisajul concursului È™i decernarea premiilor va avea loc în intervalul 25 - 31 mai  2018, în funcÈ›ie de disponibilitatea spaÈ›iului la o locatie ce va fi anunÈ›ată ulterior pe pagina noastră de facebook, dar È™i prin email.

 

După jurizarea lucrărilor, profesorii coordonatori ai căror copii vor obÈ›ine premii, vor fi informaÈ›i pentru a fi prezenÈ›i, împreună cu elevii participanti,  la festivitatea de premiere. Pentru un schimb de experiență È™i pentru a vedea toate lucrările înscrise în concurs recomandăm domnilor profesori coordonatori să vină cu elevii la vernisajul concursului care va avea loc în aceeaÈ™i zi cu festivitatea de premiere.

 

MODALITATE DE ÎNSCRIERE

Elevii se pot înscrie până pe data de 30 aprilie 2018 pe baza fiÈ™ei de înscriere (anexa), completată È™i trimisă la adresa de e-mail: concursarta@yahoo.com. Sunt consideraÈ›i înscriÈ™i în concurs participanÈ›ii care se regăsesc până în data limită de 30 aprilie 2018 (data postei) în baza de date întocmită după primirea fiÈ™elor de înscriere.

Nu se percepe taxă de înscriere sau de participare la concurs.

Expedierea lucrărilor se va face în perioada 01 februarie -  30 aprilie 2018 (data poÈ™tei), coletul va conÈ›ine lucrarea/lucrările elevului/elevilor împreună cu fiÈ™a de înscriere completată corect cât È™i un plic autoadresat È™i timbrat necesar expedierii diplomelor (pentru cei care nu vor putea fi prezenÈ›i la festivitatea de premiere). Nu se admit inscrieri peste termenul stabilit.

 

Coletele vor fi expediate la următoarea adresă: CasuÈ›a PoÈ™tală CP 428, Oficiul PoÈ™tal Chitila, Jud. Ilfov (in atentia D-rei Popa Elena - pentru Concurs Arta - Între  Talent È™i Dăruire) sau prin curier la adresa FundaÈ›iei PreÈ›uieÈ™te Clipa: Șos. Banatului nr. 52, OraÈ™ Chitila, Jud. Ilfov, Persoana de contact: D-na Nenciu Georgeta, Tel.: 0723.257.642.

ParticipanÈ›ii cu domiciliul în BucureÈ™ti sau din Judetul Ilfov vor putea aduce personal lucrarile la sediul fundatiei: Șos. Banatului nr. 52, OraÈ™ Chitila, Jud. Ilfov

 

Persoană de contact:

Responsabil proiect: 

D-rei Elena Adriana Popa - artist iconar

Tel: 0746.513.222 

PREMII

Se vor acorda premiile I, II È™i III È™i premii speciale pentru fiecare secÈ›iune È™i grupa de vârste. Nu se vor trimite diplome online. Premiile È™i diplomele vor fi înmânate la festivitatea de premiere sau trimise prin posta. Se acordă diplome de participare tuturor elevilor care au trimis lucrari conforme cu regulamentul.

Participanții ale căror lucrări nu corespund cerințelor din regulament vor fi descalificați și nu vor primi diplome de participare (ex. lucrări realizate cu creioane colorate/cerate, carioci, lucrări care reprezintă print-uri de pe internet, colaje, etc.)

Cadrele didactice coordonatoare vor primi diplomă și adeverință de participare la concurs.

Premiile vor fi oferite cu spijinul FundaÈ›iei PreÈ›uieÈ™te Clipa È™i al sponsorilor. Lucrările din cadrul secÈ›iunilor vor fi publicate în toate materialele de promovare a evenimentului, cât È™i în catalogul ediÈ›iei ce va putea fi cumpărat în ziua vernisajului sau trimis prin poÈ™tă alături de diplomele elevilor, cu specificaÈ›ia anterioară a acestui fapt în fiÈ™a de înscriere.

Icoanele pe sticlă vor putea fi returnate în ziua vernisajului pentru cei prezenÈ›i È™i ulterior prin poÈ™tă - participanÈ›ii suportând eventualele taxe poÈ™tale. 

Vă rugăm să specificaÈ›i în fiÈ™a de înscriere dacă doriÈ›i sau NU returnarea lucrărilor din cadrul sectiunii Icoane pe sticla sau a lucrarilor executate pe canvas pentru cele din sectiunea Creatie plastica.

 

CRITERII DE EVALUARE / JURIZARE

  • Vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului.
  • Se va urmări exclusiv munca elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei alese.
  • Se va urmări gradul de originalitate ÅŸi imaginaÅ£ie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată.
  • Se va urmări transpunerea cât mai fidelă a temei Centenarului Marii Uniri, obiceiurilor ÅŸi tradiÅ£iilor româneÅŸti în viziunea proprie fiecărui participant.
  • Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă, gradul de complexitate È™i combinare a culorilor È™i materialelor.
  • Se va urmări stimularea creativităţii elevilor

Juriul concursului este constituit din artisti plastici apartinand UAP, inspectori de specialitate si profesori desemnati de catre organizator.

Organizatorii îÈ™i rezervă dreptul de a emite comunicate de presă către publicaÈ›iile mass-media locale È™i de specialitate cu privire la organizarea, derularea concursului, participanÈ›ii premiaÈ›i cât È™i lucrările acestora. 

Nu se admit contestaţii.

Respectarea prezentului regulament de organizare È™i desfășurare a concursului este obligatorie pentru toÈ›i factorii implicaÈ›i. Prin înscrierea în concurs profesorii, elevii cât È™i părinÈ›ii, acceptă condiÈ›iile înscrise anterior în acest regulament.

 

 

                                                      

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS NATIONAL DE CREAÅ¢IE PLASTICÄ‚  ,,ARTA - Între talent È™i dăruire"

„Romania - 2018, Centenarul Marii Uniri", EDIÈšIA a IV-a, 2018

NUMELE ÅžI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMÄ‚TOR :

 ................................................................................................................................................. 

ÅžCOALA:................................................................................................................................

CLASA:................... SECÈšIUNEA:.................................................................................

LOCALITATE: .......................................................................................................................

JUDEÈš : ...................................................................................................................................

TELEFON:.....................................................E-MAIL .................................................

 

Nr.

crt.

Numele ÅŸi prenumele elevului

Clasa

SECÅ¢IUNEA

 TITLUL LUCRÄ‚RII

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

⃞       Doresc sa primesc lucrarile (icoane pe sticla sau canvas)

⃞       Nu doresc sa primesc lucrarile (icoane pe sticla sau canvas)

⃞       Doresc catalogul concursului - nr. exemplare ............

 

Subsemnatul ............................................................... consimt să particip la Concursul NaÈ›ional ,,Arta - Între talent È™i dăruire", organizat de FundaÈ›ia PreÈ›uieÈ™te Clipa, ediÈ›ia a IV-a È™i sunt de acord ca organizatorii să utilizeze lucrările trimise de mine în scopul editării È™i promovării fără a le pretinde nimic în schimb. MenÈ›ionez că am luat la cunoÈ™tință de toate condiÈ›iile È™i precizările din regulament È™i sunt de acord cu toate menÈ›iunile cuprinse.

 

DATA                                                                                                            SEMNÄ‚TURÄ‚