Ce inseamna?

Psihoterapia este o formă de terapie exercitată de un psihoterapeut într-un cadru specific, centrată pe relaÈ›ia de support în situaÈ›ii de criză personal ape plan emoÈ›ional, cognitiv sau comportamental, de dificultate în adaptare, relaÈ›ionare È™i integrare socială.
Psihoterapia antrenează un proces de explorare È™i conÈ™tientizare, vizând atât dimensiunea trecutului, prezentului cât È™i a vitorului, folosindu-se de diferite tehnici de intervenÈ›ie în funcÈ›ie de metodă È™i orientarea teoretică de care aparÈ›ine terapeutul.