CONCURSUL NATIONAL DE CREATIE PLASTICA, Editia a II-a

CONCURSUL NATIONAL DE CREATIE PLASTICA, Editia a II-a

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE


CONCURS NAŢIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ
„ARTA - ÎNTRE TALENT ȘI DĂRUIRE"
EDIȚIA a II-a
BUCUREȘTI 2016

 

 

 

MOTTO: ,,Arta nu este un meşteșug, este transmiterea sentimentului pe care artistul l-a simțit''
Lev Tolstoi

 

 

 

Fundația Prețuieste Clipa are plăcerea de a vă invita să participați la Concursul Național de Creație Plastică ,,ARTA - ÎNTRE TALENT ȘI DĂRUIRE", Ediția a II-a, BUCUREȘTI. 

Cu acest gând ne propunem să stimulăm sensibilitatea și creativitatea elevilor și să le oferim un spațiu propice pentru a le fi recunoscut talentul.

OBIECTIVUL GENERAL: Cunoașterea, stimularea și afirmarea potențialului artistic al copiilor din învățământul primar, gimnazial, liceal.

TEMATICA: SĂRBATOAREA PASCALĂ în toate aspectele ei, obiceiuri, tradiții și Sfinți din sfera acestei sărbători, inclusiv Sărbătoarea Floriilor, Invierea Domnului, Patimile Mântuitorului, peisaje de primăvară, încondeierea ouălelor și alte activități specifice acestei perioade.

GRUP ȚINTĂ
Concursul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi este deschis participării tuturor elevilor din ciclurile de învățământ sau cluburi de artă:
1. primar
2. gimnazial
3. liceal

SECȚIUNI

1. CREAȚIE PLASTICĂ - PICTURĂ (tempera, ulei, acuarelă, guașe)
Suport de lucru: bloc de desen (recomandat să se lucreze pe carton/hârtie peste 210 g pentru un suport rezistent cât și înrămare în passe-partout) sau canvas. Toate lucrările trebuie să dispună de sistem de prindere.
Dimensiune: format A4 - A3 (între 21x29cm și 29x42cm)

2. ICOANE PE STICLĂ STIL TRADIȚIONAL ROMÂNESC - tempera sau acrilic
Se vor descalifica lucrările care nu respectă această încadrare.
Membrii juriului vor ține cont de următoarele patru principii (criterii de evaluare): încadrarea în tematică, ermeneutică liturgică, acuratețe în folosirea culorilor, tehnică de execuție.
Toate lucrările trebuie să dispună de sistem de prindere.
Tematica (exemple posibile): Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Intrarea Domnului în Ierusalim, Duminica Floriilor, Învierea Domnului Iisus Hristos, Sfinții Mari Împărați Constantin și Elena
Dimensiune: format A4- A3 (între 21x29cm și 29x42cm)

3. ICOANE PE LEMN - tempera sau acrilic
Membrii juriului vor ține cont de următoarele patru principii (criterii de evaluare): încadrarea în tematică, ermeneutică liturgică, acuratețe în folosirea culorilor, tehnică de execuție.
Toate lucrările trebuie să dispună de sistem de prindere.
Dimensiune: dimensiune la alegere, maxim format A4.

Fiecare elev poate participa la mai multe secțiuni, dar nu mai mult de 5 lucrări/elev.
Este obligatoriu ca fiecare lucrare să aibă în partea din dreapta jos, pe verso, o etichetă pe care se va specifica: numele și prenumele elevului, titlul lucrării, clasa, școala, localitatea, județul de proveniență și numele cadrului didactic coordonator.

CALENDARUL CONCURSULUI

Perioada de înscriere: 15 februarie - 04 aprile 2016
Primirea lucrărilor: 01 martie - 08 aprilie 2016
Jurizarea se va efectua în intervalul: 10-13 aprilie 2016
Vernisajul concursului și decernarea premiilor va avea loc după data de 13 aprilie, în funcție de disponibilitatea spațiului la o locatie ce va fi anunțată ulterior pe pagina noastră de facebook, dar și prin email.

După jurizarea lucrărilor, profesorii coordonatori ai căror copii vor obține premii, vor fi informați pentru a fi prezenți, împreună cu elevii participanti, la festivitatea de premiere. Pentru un schimb de experiență și pentru a vedea toate lucrările înscrise în concurs recomandăm domnilor profesori coordonatori să vină cu elevii la vernisajul concursului care va avea loc în aceeași zi cu festivitatea de premiere.

 

 

MODALITATE DE ÎNSCRIERE

Elevii se vor înscrie până pe data de 04 aprilie 2016 pe baza fișei de înscriere (anexa), completată și trimisă la adresa de e-mail: concursarta@yahoo.com. Sunt considerați înscriși în concurs participanții care se regăsesc până în data limită de 04 aprilie în baza de date întocmită după primirea fișelor de înscriere. Nu se percepe taxă de înscriere sau de participare la concurs.
Expedierea lucrărilor se va face în perioada 01 martie - 08 aprilie 2016 (data poștei), coletul va conține lucrarea/lucrările elevului/elevilor împreună cu fișa de înscriere completată corect cât și un plic autoadresat și timbrat necesar expedierii diplomelor (pentru cei care nu vor putea fi prezenți la festivitatea de premiere).
Coletele vor fi expediate la următoarea adresă: Casuța Poștală CP 428, Oficiul Poștal Chitila, Jud. Ilfov (in atentia D-rei Popa Elena - pentru Concurs Arta - Între Talent și Dăruire) sau prin curier la adresa Fundației Prețuiește Clipa: Șos. Banatului nr. 52, Oraș Chitila, Jud. Ilfov, Persoana de contact: D-na Nenciu Georgeta, Tel. 0723.257.642. Participanții cu domiciliul în București vor putea aduce personal lucrările în zona Piața Romană la o dată stabilită anterior telefonic.

Persoană de contact:
Responsabil proiect:
Elena Adriana Popa - artist iconar
Tel: 0746.513.222

PREMII
Se vor acorda premiile I, II și III și premii speciale pentru fiecare secțiune și grupe de vârste. Nu se vor trimite diplome online. Premiile și diplomele vor fi înmânate la festivitatea de premiere. Se acordă diplome de participare tuturor elevilor. Premiile vor fi oferite cu spijinul sponsorilor. Lucrările din cadrul secțiunilor vor fi publicate în toate materialele media de promovare a evenimentului, cât și în catalogul ediției ce va putea fi cumpărat în ziua vernisajului sau trimis prin poștă alături de diplomele elevilor, cu specificația anterioară a acestui fapt în fișa de înscriere. Costul catalogului este de 10 lei.

Lucrările vor putea fi returnate în ziua vernisajului pentru cei prezenți și ulterior prin poștă - participanții suportând eventualele taxe poștale.
Vă rugăm să specificați în fișa de înscriere dacă doriți sau NU returnarea lucrărilor.

CRITERII DE EVALUARE / JURIZARE
• Vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului.
• Se va urmări exclusiv munca elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei alese.
• Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată.
• Se va urmări transpunerea cât mai fidelă a sărbătorilor, obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti în viziunea proprie fiecărui participant.
• Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă, gradul de complexitate și combinare a culorilor și materialelor.
• Se va urmări stimularea creativităţii elevilor
De reținut: Pentru icoane, membrii juriului vor ține cont de următoarele patru principii (criterii de evaluare): încadrarea în tematică, ermeneutică liturgică, acuratețe în folosirea culorilor, tehnică de execuție.
Nu se admit contestaţii.
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS NATIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ
,,ARTA - Între talent și dăruire"
EDIȚIA a II-a
BUCUREŞTI
2016

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR :
.................................................................................................................................................
ŞCOALA:................................................................................................................................
CLASA:................... SECȚIUNEA:........................................................................................
LOCALITATE: .......................................................................................................................
JUDEȚ : ...................................................................................................................................
TELEFON: ...............................................................................................................................
E-MAIL: ...................................................................................................................................

Nr.
crt. Numele şi prenumele elevului Clasa SECŢIUNEA TITLUL LUCRĂRII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

⃞ Doresc sa primesc lucrarile
⃞ Nu doresc sa primesc lucrarile
⃞ Doresc catalogul concursului - nr. exemplare ............