CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ, Editia a III-a

CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ, Editia a III-a

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI

Fundația Prețuieste Clipa are plăcerea de a vă invita să participați la Concursul Național de Creație Plastică:

           ,,ARTA - ÎNTRE TALENT ȘI DĂRUIRE"

                            Ediția a III-a

             1 octombrie - 6 decembrie 2016

 

MOTTO: ,,Arta nu este un meşteșug, este transmiterea sentimentului pe care artistul l-a simțit''

                                                             Lev Tolstoi


Cu acest gând ne propunem să stimulăm sensibilitatea și creativitatea elevilor și să le oferim un spațiu propice pentru a le fi recunoscut talentul. 

OBIECTIVUL GENERAL: Cunoașterea, stimularea și afirmarea potențialului artistic al copiilor din învățământul primar, gimnazial, liceal.

TEMATICA: Iarna în toate aspectele ei, obiceiuri, tradiții și Sfinți din sfera acestei sărbători, peisajele iernii, activități specifice, Sfinţi și sărbatori din apropierea Crăciunului și a Anului Nou.

GRUP ȚINTĂ

Concursul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi este deschis participării tuturor elevilor din ciclurile de învățământ sau cluburi de artă: (1) primar, (2) gimnazial, (3) liceal.

SECȚIUNI:

1. CREAȚIE PLASTICĂ - PICTURĂ (tempera, ulei, acuarelă, guașe)

Suport de lucru: bloc de desen (recomandat să se lucreze pe carton/hârtie peste 210 g pentru un suport rezistent sau canvas. Pentru lucrarile realizate pe suport canvas este obligatoriu sa fie prevazute cu sistem de prindere rezistent (agatatoare) pentru expunerea pe panouri.

Dimensiune: format  A4 - A3 (între 21x29cm și 29x42cm)

Lucrarile realizate pe suport de carton/hartie nu se returneaza. Lucrarile realizate pe canvas vor putea fi ridicate dupa finalizarea vernisajului.

2. ICOANE PE STICLĂ STIL TRADIȚIONAL ROMÂNESC - tempera sau acrilic

Se vor descalifica lucrările care nu respectă această încadrare.

Membrii juriului vor ține cont de următoarele patru principii (criterii de evaluare): încadrarea în tematică, ermeneutică liturgică, acuratețe în folosirea culorilor, tehnică de execuție.

Toate lucrările trebuie sa fie inramate si să dispună de sistem de prindere rezistent.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a descalifica lucrarile care nu corespund cerintelor tematice, cat si organizatorice.

Tematica (exemple posibile): Sfânta Cuv. Parascheva, Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil, Sf. Ier. Ioan Gura de Aur, Sf. Ier. Nicolae, Nasterea Domnului, etc.

Dimensiune: format  A4 - A3 (între 21x29cm și 29x42cm)

Icoanele pe sticla vor putea fi returnate în ziua vernisajului pentru cei prezenți și ulterior prin poștă - participanții suportând eventualele taxe poștale.

(!) Fiecare elev poate participa la mai multe secțiuni, dar nu mai mult de 3 lucrări/elev.

(!) Este obligatoriu ca fiecare lucrare să aibă în partea din dreapta jos, pe verso, o etichetă pe care se va specifica: numele și prenumele elevului, titlul lucrării, clasa, școala, localitatea, județul de proveniență și numele cadrului didactic coordonator.

CALENDARUL CONCURSULUI

Perioada de înscriere:  01 octombrie - 24 noiembrie 2016

Primirea lucrărilor: 01 noiembrie -  24 noiembrie 2016 (data postei)

Panotarea si Jurizarea se va efectua în intervalul: 01 - 04 decembrie 2016

Vernisajul concursului și decernarea premiilor va avea loc în data de 06 decembrie, în funcție de disponibilitatea spațiului la o locatie ce va fi anunțată ulterior pe pagina noastră de facebook, dar și prin email.

După jurizarea lucrărilor, profesorii coordonatori ai căror copii vor obține premii, vor fi informați pentru a fi prezenți, împreună cu elevii participanti, la festivitatea de premiere. Pentru un schimb de experiență și pentru a vedea toate lucrările înscrise în concurs recomandăm domnilor profesori coordonatori să vină cu elevii la vernisajul concursului care va avea loc în aceeași zi cu festivitatea de premiere.

MODALITATE DE ÎNSCRIERE

Elevii se vor înscrie până pe data de 24 noiembrie 2016 pe baza fișei de înscriere (anexa), completată și trimisă la adresa de e-mail: concursarta@yahoo.com. Sunt considerați înscriși în concurs participanții care se regăsesc până în data limită de 24 noiembrie în baza de date întocmită după primirea fișelor de înscriere.

(!) Nu se percepe taxă de înscriere sau de participare la concurs.

Expedierea lucrărilor se va face în perioada 01-24 noiembrie 2016 (data poștei), coletul va conține lucrarea/lucrările elevului/elevilor împreună cu fișa de înscriere completată corect cât și un plic autoadresat și timbrat (4 lei) necesar expedierii diplomelor (pentru cei care nu vor putea fi prezenți la festivitatea de premiere). Nu se admit inscrieri peste termenul stabilit.

Coletele vor fi expediate la următoarea adresă: Casuța Poștală CP 428, Oficiul Poștal Chitila, Jud. Ilfov (in atentia D-rei Popa Elena - pentru Concurs Arta - Între  Talent și Dăruire) sau prin curier la adresa Fundației Prețuiește Clipa: Șos. Banatului nr. 52, Oraș Chitila, Jud. Ilfov, Persoana de contact: D-na Nenciu Georgeta, Tel.: 0723.257.642. Participanții cu domiciliul în București vor putea aduce personal lucrarile la sediul fundatiei: Șos. Banatului nr. 52, Oraș Chitila, Jud. Ilfov

PERSOANE DE CONTACT

Responsabil proiect: D-ra Elena Adriana Popa - artist iconar (Tel: 0746.513.222)

Presedinte Fundatie: D-na Nenciu Georgeta (Tel.: 0723.257.642)

PREMII

Se vor acorda premiile I, II și III și premii speciale pentru fiecare secțiune și grupe de vârste. Nu se vor trimite diplome online. Premiile și diplomele vor fi înmânate la festivitatea de premiere. Se acordă diplome de participare tuturor elevilor. Cadrele didactice coordonatoare vor primi diploma de participare la concurs.

Premiile vor fi oferite cu spijinul sponsorilor. Lucrările din cadrul secțiunilor vor fi  publicate în toate materialele de promovare a evenimentului, cât și în catalogul ediției ce va putea fi cumpărat în ziua vernisajului sau trimis prin poștă alături de diplomele elevilor, cu specificația anterioară a acestui fapt în fișa de înscriere. Costul catalogului este de 10 lei (banii vor fi trimisi in plicul autoadresat impreuna cu lucrarile elevilor).

Icoanele pe sticla vor putea fi returnate în ziua vernisajului pentru cei prezenți și ulterior prin poștă - participanții suportând eventualele taxe poștale.

(!) Vă rugăm să specificați în fișa de înscriere dacă doriți sau NU returnarea lucrărilor.

CRITERII DE EVALUARE / JURIZARE

* Vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului.
* Se va urmări exclusiv munca elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei alese.
* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată.
* Se va urmări transpunerea cât mai fidelă a sărbătorilor, obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti în viziunea proprie fiecărui participant.
* Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă, gradul de complexitate și combinare a culorilor și materialelor.
* Se va urmări stimularea creativităţii elevilor

Juriul concursului este constituit din artisti plastici apartinand UAP, inspectori de specialitate si profesori desemnati de catre organizator.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a emite comunicate de presa catre publicatiile mass-media locale si de specialitate cu privire la organizarea, derularea concursului, participantii premiati cat si lucrarile acestora.

(!) Nu se admit contestaţii.

Respectarea prezentului regulament de organizare si desfasurare a concursului este obligatorie pentru toti factorii implicati. Prin inscrierea in concurs profesorii, elevii cat si parintii, accepta conditiile inscrise anterior in acest regulament.

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

CONCURS NATIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ

,,ARTA - Între talent și dăruire"

EDIȚIA a III-a

BUCUREŞTI

2016

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR :

 ............................................................................................................................................ 

ŞCOALA:................................................................................................................................

CLASA:................... SECȚIUNEA:............................................................................................

LOCALITATE: ........................................................................................................................

JUDEȚ : ................................................................................................................................

TELEFON: .............................................................................................................................

E-MAIL: ................................................................................................................................

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

SECŢIUNEA

 TITLUL LUCRĂRII

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Doresc sa primesc lucrarile

Nu doresc sa primesc lucrarile

Doresc catalogul concursului - nr. exemplare ............