CONCURS NATIONAL DE CREATIE PLASTICA

CONCURS NATIONAL DE CREATIE PLASTICA


CONCURS NAÅ¢IONAL DE CREAÈšIE PLASTICÄ‚
„ARTA - Între talent È™i dăruire"
EDITIA I
BUCUREȘTI

 

MOTTO: ,,Arta nu este un meşteșug, este transmiterea sentimentului pe care artistul l-a simțit''
Lev Tolstoi

FundaÈ›ia PreÈ›uieste Clipa are plăcerea de a vă invita să participaÈ›i la Concursul NaÈ›ional de creaÈ›ie plastică: ,,ARTA - Între talent È™i dăruire"

Cu acest gând ne propunem să stimulăm sensibilitatea È™i creativitatea elevilor È™i să le oferim un spaÈ›iu propice pentru a le fi recunoscut talentul.

OBIECTIVUL GENERAL: CunoaÈ™terea, stimularea È™i afirmarea potenÈ›ialului artistic al copiilor din învățământul primar, gimnazial, liceal.

TEMATICA: Iarna în toate aspectele ei, peisajele iernii, activități specifice, SfinÅ£i È™i sărbatori din apropierea Crăciunului È™i al Anului Nou.

GRUP ÈšINTÄ‚


Concursul face parte din categoria activităţilor extraÅŸcolare ÅŸi este deschis participării tuturor elevilor din ciclurile de învățământ sau cluburi de artă:
1. primar
2. gimnazial
3. liceal

SECÈšIUNI:


1.Creație plastică-(tempera, ulei, acuarelă)
Suport de lucru: bloc de desen (recomandat peste 210 g pentru un suport rezistent) sau canvas
Dimensiune: format A4- A3 (între 21x29cm È™i 29x42cm)
Lucrările din această secțiune trebuie să aibă suport de prindere (agățătoare)

2. Icoane pe sticlă-tempera sau acrilic
Tematică: Sărbatori/Sfinți din apropierea Crăciunului și a Anului Nou
Dimensiune: format A4- A3 (între 21x29cm si 29x42cm)
Icoanele pe sticlă trebuie să fie înrămate È™i să fie prevăzute cu sistem de prindere

3. Icoane pe lemn - tempera sau acrilic
Tematică: Sărbatori/Sfinți din apropierea Crăciunului și a Anului Nou
Dimensiune: dimensiune la alegere, maxim format A4.
Icoanele pe lemn trebuie să fie prevăzute cu sistem de prindere

Fiecare elev poate participa la mai multe secțiuni, dar nu mai mult de 5 lucrări/elev.
Este necesar ca fiecare lucrare să aibă în partea din dreapta jos, pe verso, o etichetă pe care se va specifica: numele È™i prenumele elevului, titlul lucării, clasa, È™coala, localitatea, judeÈ›ul de proveniență È™i numele cadrului didactic coordonator.

CALENDARUL CONCURSULUI


Perioada de înscriere: Data limită 30 noiembrie 2015
Primirea lucrărilor: 15 noiembrie - 07 decembrie 2015
Jurizarea se va efectua în intervalul 08-10 decembrie 2015
Vernisajul concursului È™i decernarea premiilor va avea loc după data de 10 decembrie în funcÈ›ie de disponibilitatea spaÈ›iului.

MODALITATE DE ÎNSCRIERE


Elevii se vor înscrie până pe data de 30 noiembrie 2015 pe baza fiÈ™ei de înscriere (anexa), completată È™i trimisă la adresa de e-mail concursarta@yahoo.com . Sunt consideraÈ›i înscriÈ™i în concurs participanÈ›ii care se regăsesc în baza de date întocmită după primirea fiÈ™elor de înscriere. Nu se percepe taxă de înscriere sau de participare la concurs.
Expedierea lucrărilor se va face în perioada 15 noiembrie -7 decembrie (data poÈ™tei), coletul va conÈ›ine lucrarea elevului împreună cu fiÈ™a completată corect. Materialele vor fi expediate la următoarea adresă: Casuta Postala CP 407, Oficiul Postal Chitila, Jud. Ilfov.
ParticipanÈ›ii cu domiciliul în BucureÈ™ti vor putea aduce personal lucrările sau se vor colecta de către organizatori la o data stabilită anterior.

Persoana de contact:
Responsabil proiect:
Elena Adriana Popa - artist iconar Tel: 0746.513.222

PREMII
Se vor acorda premiile I,II È™i III pentru fiecare secÈ›iune. Nu se vor trimite diplome online. Premiile È™i diplomele vor fi înmânate la festivitatea de premiere ce va avea loc la data anunÈ›ată ulterior. Se acordă diplome de participare tuturor elevilor. Premiile vor fi oferite cu spijinul sponsorilor. Lucrările din cadrul secÈ›iunilor vor fi publicate în catalogul concursului ce va putea fi găsit în ziua vernisajului. Lucrarile vor putea fi returnate in ziua vernisajului pentru cei prezenti si ulterior prin posta - participantii suportand eventualele taxe postale.
In cazul in care nu doriti returnarea lucrarii, va rugam sa specificati in fisa de inscriere.

CRITERII DE EVALUARE / JURIZARE
• Vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului.
• Se va urmări exclusiv munca elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei alese.
• Se va urmări gradul de originalitate ÅŸi imaginaÅ£ie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată.
• Se va urmări transpunerea cât mai fidelă a sarbatorilor, obiceiurilor ÅŸi tradiÅ£iilor româneÅŸti în viziunea proprie fiecărui participant.
• Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă, gradul de complexitate si combinare a culorilor si materialelor.
• Se va urmări stimularea creativităţii elevilor
Nu se admit contestaţii.


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS NATIONAL DE CREAÈšIE PLASTICÄ‚
,,ARTA - Între talent si daruire"
EDITIA a I-a

BUCUREȘTI
2015

NUMELE ÅžI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMÄ‚TOR :
......................................................................................................
ÅžCOALA: ........................................................................
CLASA: ...............
SECÅ¢IUNEA ...................................................................
LOCALITATE ...............................................................
JUDET .........................................................................
TELEFON ............................................................................
E-MAIL.........................................................................

Nr.
crt. Numele ÅŸi prenumele elevului Clasa SECÅ¢IUNEA TITLUL LUCRÄ‚RII
1.
2.
3.
4.
5
6
7.
8
9
10