Concurs de Creatie Plastica-"Arta- Intre talent si daruire", editia a IV-a, ianuarie- mai 2018

Concurs de Creatie Plastica-

 

CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ

„ARTA - ÎNTRE TALENT ȘI DĂRUIRE"

Ediția a IV-a 

IANUARIE - MAI 2018 

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

PROIECTUL ESTE AVIZAT ÎN CAER 2018

 

OBIECTIVUL GENERAL: Cunoașterea, stimularea și afirmarea potențialului artistic al copiilor din învățământul primar, gimnazial, liceal.

TEMATICA: „România - 2018 Centenarul Marii Uniri".

Lucrările din sectiunea ,,Creatie Plastica" vor surprinde peisaje, momente istorice, tradiții, obiceiuri ale țării noastre, Romania - atunci si acum, iar in cadrul sectiunii ,,Icoane pe sticla" tematica va fi la alegere din iconografia tradițională românească.

 GRUP ȚINTĂ

Concursul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi este deschis participării tuturor elevilor din ciclurile de învățământ sau cluburi de artă:

1.  primar

2.  gimnazial

3.  liceal

 

SECȚIUNI:

1. CREAȚIE PLASTICĂ - PICTURĂ (tempera, ulei, acrilic, acuarelă, guașe)

Suport de lucru: bloc de desen (recomandat să se lucreze pe carton/hârtie peste 200 g pentru un suport rezistent sau canvas). Pentru lucrarile realizate pe suport canvas este obligatoriu sa fie prevazute cu sistem de prindere rezistent (agatatoare) pentru expunerea pe panouri.

Dimensiune: format  A4 - A3 (între 21x29cm și 29x42cm)

Lucrările realizate pe suport de carton/hârtie nu se returnează. Lucrările realizate pe canvas vor putea fi ridicate după finalizarea vernisajului.

 

2. ICOANE PE STICLĂ STIL TRADIȚIONAL ROMÂNESC - tempera, acrilic, ulei

Se vor descalifica lucrările care nu respectă această încadrare.

Membrii juriului vor ține cont de următoarele patru principii (criterii de evaluare): încadrarea în tematică, ermeneutică liturgică, acuratețe în folosirea culorilor, tehnică de execuție.

Toate lucrările trebuie sa fie inramate si să dispună de sistem de prindere rezistent.

Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica lucrările care nu corespund cerințelor tematice, cât și organizatorice.

TEMATICA va fi la alegere din iconografia tradițională românească.

Dimensiune: format  A4 - A3 (între 21x29cm și 29x42cm)

Icoanele pe sticlă vor putea fi returnate în ziua vernisajului pentru cei prezenți și ulterior prin poștă - participanții suportând eventualele taxe poștale.

Fiecare elev poate participa la ambele secțiuni, dar nu mai mult de 3 lucrări/elev.

Un cadru didactic îndrumător poate înscrie gratuit în concurs un numar de 10 elevi, de aceea recomandam o selectie a lucrarilor la nivel local, realizata de cadrul didactic indrumator.

Este obligatoriu ca fiecare lucrare să aibă în partea din dreapta jos, pe verso, o etichetă pe care se va specifica: numele și prenumele elevului, titlul lucrării, clasa, școala, localitatea, județul de proveniență și numele cadrului didactic coordonator.

 

CALENDARUL CONCURSULUI

Perioada de înscriere:  15 ianuarie - 30 aprilie 2018

Primirea lucrărilor: 1 februarie -  30 aprilie 2018 (data postei)

Panotarea si Jurizarea se va efectua în intervalul: 1-25 mai 2018

Vernisajul concursului și decernarea premiilor va avea loc în intervalul 25 - 31 mai  2018, în funcție de disponibilitatea spațiului la o locatie ce va fi anunțată ulterior pe pagina noastră de facebook, dar și prin email.

 

După jurizarea lucrărilor, profesorii coordonatori ai căror copii vor obține premii, vor fi informați pentru a fi prezenți, împreună cu elevii participanti,  la festivitatea de premiere. Pentru un schimb de experiență și pentru a vedea toate lucrările înscrise în concurs recomandăm domnilor profesori coordonatori să vină cu elevii la vernisajul concursului care va avea loc în aceeași zi cu festivitatea de premiere.

 

MODALITATE DE ÎNSCRIERE

Elevii se pot înscrie până pe data de 30 aprilie 2018 pe baza fișei de înscriere (anexa), completată și trimisă la adresa de e-mail: concursarta@yahoo.com. Sunt considerați înscriși în concurs participanții care se regăsesc până în data limită de 30 aprilie 2018 (data postei) în baza de date întocmită după primirea fișelor de înscriere.

Nu se percepe taxă de înscriere sau de participare la concurs.

Expedierea lucrărilor se va face în perioada 01 februarie -  30 aprilie 2018 (data poștei), coletul va conține lucrarea/lucrările elevului/elevilor împreună cu fișa de înscriere completată corect cât și un plic autoadresat și timbrat necesar expedierii diplomelor (pentru cei care nu vor putea fi prezenți la festivitatea de premiere). Nu se admit inscrieri peste termenul stabilit.

 

Coletele vor fi expediate la următoarea adresă: Casuța Poștală CP 428, Oficiul Poștal Chitila, Jud. Ilfov (in atentia D-rei Popa Elena - pentru Concurs Arta - Între  Talent și Dăruire) sau prin curier la adresa Fundației Prețuiește Clipa: Șos. Banatului nr. 52, Oraș Chitila, Jud. Ilfov, Persoana de contact: D-na Nenciu Georgeta, Tel.: 0723.257.642.

Participanții cu domiciliul în București sau din Judetul Ilfov vor putea aduce personal lucrarile la sediul fundatiei: Șos. Banatului nr. 52, Oraș Chitila, Jud. Ilfov

 

Persoană de contact:

Responsabil proiect: 

D-rei Elena Adriana Popa - artist iconar

Tel: 0746.513.222 

PREMII

Se vor acorda premiile I, II și III și premii speciale pentru fiecare secțiune și grupa de vârste. Nu se vor trimite diplome online. Premiile și diplomele vor fi înmânate la festivitatea de premiere sau trimise prin posta. Se acordă diplome de participare tuturor elevilor care au trimis lucrari conforme cu regulamentul.

Participanții ale căror lucrări nu corespund cerințelor din regulament vor fi descalificați și nu vor primi diplome de participare (ex. lucrări realizate cu creioane colorate/cerate, carioci, lucrări care reprezintă print-uri de pe internet, colaje, etc.)

Cadrele didactice coordonatoare vor primi diplomă și adeverință de participare la concurs.

Premiile vor fi oferite cu spijinul Fundației Prețuiește Clipa și al sponsorilor. Lucrările din cadrul secțiunilor vor fi publicate în toate materialele de promovare a evenimentului, cât și în catalogul ediției ce va putea fi cumpărat în ziua vernisajului sau trimis prin poștă alături de diplomele elevilor, cu specificația anterioară a acestui fapt în fișa de înscriere.

Icoanele pe sticlă vor putea fi returnate în ziua vernisajului pentru cei prezenți și ulterior prin poștă - participanții suportând eventualele taxe poștale. 

Vă rugăm să specificați în fișa de înscriere dacă doriți sau NU returnarea lucrărilor din cadrul sectiunii Icoane pe sticla sau a lucrarilor executate pe canvas pentru cele din sectiunea Creatie plastica.

 

CRITERII DE EVALUARE / JURIZARE

  • Vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului.
  • Se va urmări exclusiv munca elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei alese.
  • Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată.
  • Se va urmări transpunerea cât mai fidelă a temei Centenarului Marii Uniri, obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti în viziunea proprie fiecărui participant.
  • Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă, gradul de complexitate și combinare a culorilor și materialelor.
  • Se va urmări stimularea creativităţii elevilor

Juriul concursului este constituit din artisti plastici apartinand UAP, inspectori de specialitate si profesori desemnati de catre organizator.

Organizatorii își rezervă dreptul de a emite comunicate de presă către publicațiile mass-media locale și de specialitate cu privire la organizarea, derularea concursului, participanții premiați cât și lucrările acestora. 

Nu se admit contestaţii.

Respectarea prezentului regulament de organizare și desfășurare a concursului este obligatorie pentru toți factorii implicați. Prin înscrierea în concurs profesorii, elevii cât și părinții, acceptă condițiile înscrise anterior în acest regulament.

 

 

                                                      

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS NATIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ  ,,ARTA - Între talent și dăruire"

„Romania - 2018, Centenarul Marii Uniri", EDIȚIA a IV-a, 2018

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR :

 ................................................................................................................................................. 

ŞCOALA:................................................................................................................................

CLASA:................... SECȚIUNEA:.................................................................................

LOCALITATE: .......................................................................................................................

JUDEȚ : ...................................................................................................................................

TELEFON:.....................................................E-MAIL .................................................

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

SECŢIUNEA

 TITLUL LUCRĂRII

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

      Doresc sa primesc lucrarile (icoane pe sticla sau canvas)

      Nu doresc sa primesc lucrarile (icoane pe sticla sau canvas)

       Doresc catalogul concursului - nr. exemplare ............

 

Subsemnatul ............................................................... consimt să particip la Concursul Național ,,Arta - Între talent și dăruire", organizat de Fundația Prețuiește Clipa, ediția a IV-a și sunt de acord ca organizatorii să utilizeze lucrările trimise de mine în scopul editării și promovării fără a le pretinde nimic în schimb. Menționez că am luat la cunoștință de toate condițiile și precizările din regulament și sunt de acord cu toate mențiunile cuprinse.

 

DATA                                                                                                            SEMNĂTURĂ